رفتن به محتوای اصلی

موضوعات فراخوان مقاله

مبانی و چالش‌های دینی و معنوی در مواجهه با مصائب و بلایا
ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در مواجهه با مصائب و بلایا
نقش دانشمندان و نخبگان مسلمان در مواجهه با مصائب و بلایا
نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ تعاون در هنگام ابتلای به مصائب و بلایا
تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی در عصر کرونا برای جوامع اسلامی
جهان پساکرونا و سناریوهای جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جهان اسلام
چالش‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب در مواجهه با کرونا

سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

انتشارات

كتاب هايي كه در مديريت مطبوعات وانتشارات مجمع منتشر مي شود، حاصل پژوهش هاي انجام شده در مركز تحقيقات مجمع و يا مجموعه مقالات كنفرانس هاي وحدت اسلامي و كتاب شناسي هاي مرتبط با آن است.

  • تالیف 

تاکنون نزديک به ۳۵۰ عنوان به زبان‌هاي فارسي، عربي، انگليسي، ترکي استانبولي و روسي منتشر شده و انتشارات مجمع مفتخر به دريافت لوح تقدير از بيست و دومين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران گرديده است. برخي از آثار اين مجمع نيز در جشنواره‌هاي مختلف مانند کتاب فصل و كتاب سال حوزه حائز رتبه شده است. 
نماية موضوعي انتشارات مجمع به صورت زیر است.
 بخش اول: تاريخ حركت تقريب، مباني تقريب، فرهنگ گفت‌و‌گو

تالیف مجمع تقریب
تالیف مجمع تقریب

بخش دوم: طلايه داران تقريب
بخش سوم: سلسله روايات مشترک
بخش چهارم: قواعد و احکام فقهي مقارن و احياي تراث فقهي و اصولي
بخش پنجم: کتب تفسيري و علوم قرآن
بخش ششم: كتاب‌هايي در موضوع سيره واهل‌بيت(ع) در کتب اهل‌سنت
بخش هفتم: پاسخ به شبهات 
بخش هشتم: اقليت‌هاي مسلمان، چالش‌هاي معاصر، بيداري اسلامي
بخش نهم: نمايه و كتابشناسي‌ها
بخش دهم: مجموعه مقالات کنفرانس‌هاي وحدت اسلامي و مجامع و كنفرانس‌هاي بين المللي و ...
بخش يازدهم: ديگر موضوعات

  • ترجمه

مجمع جهاني تقريب، اقدام به ترجمه و انتشار کتب مختلفي از انتشارات مجمع و ديگر ناشران نموده است. زبان‌هایی که تاکنون به آن‌ها ترجمه شده و يا در دست ترجمه است بدين شرح است.
ترجمه به زبان عربي
ترجمه به زبان ترکي استانبولي
ترجمه به زبان اردو
ترجمه به زبان انگليسي
ترجمه به زبان روسي
ترجمه به فارسي

  • مجله

مجله‌هايي كه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر کرده عبارت‌اند از:
رسالة التقريب (۱ ـ ۹۳): دو ماهنامة رسالة التقريب به زبان عربي منتشر شده است. وزارت علوم وتحقيقات و فن آوري اين مجله را حائز رتبة علمي ـ ترويجي شناخته است.
انديشة تقريب (۱ ـ ۳۲): فصلنامة انديشة تقريب، به زبان فارسي منتشر مي گردیده است. اين مجله با هدف استحكام بخشيدن به وحدت مسلمانان و نيز طرح مباحث انديشه اي در زمينة مشكلات وچالش هاي فراروي جهان اسلام، در حوزه هاي مختلف فقهي، كلامي، فلسفي، تاريخي و… انتشار مي يابد.
 پيك تقريب (۱ ـ ۱۲۰): خبرنامة داخلي مجمع است كه به صورت دو هفته‌نامه منتشر مي ‌گردیده و حاوي اخبار و گزارش هاي جاري مجمع بوده است. 
رسالة الاسلام (۶۰ ـ ۱): اين مجله را نيم قرن پيش دارالتقريب قاهره منتشر مي نمود. به خاطر اهميت آن، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي بر آن شد تا با هم كاري آستان قدس رضوي، اقدام به تجديد چاپ آن نمايد. اكنون اين مجله در ۱۵ مجلد افست شده است.
 اسلام در نگاه غرب (۱-۲۲): مجموعه اي است كه با هدف معرفي و بررسي و نقد آخرين كتاب هاي منتشر شده به زبان انگليسي دربارة اسلام و مسلمانان با تكيه بر جريان هاي فكري مخالف وحدت امت اسلامي تدوين و منتشر مي شود.
اخبار تقريب (۱ ـ ۵۲)
شعور اتحاد (۱-۱۲): ماهنامه اي است که به زبان اردو اقدام به چاپ مقالات با موضوعات تقريبي کرده است.
ثقافة التقريب (۱-۴۴): به صورت ماهنامه و در قطع جيبي به زبان عربي منتشر مي‌گردیده است.
مجلة انگليسي Altaqrib (7-1)‎ 
مجله روسي SALAM (1-2)‎
مجله فرانسوي Le Débat (1-2)‎