رفتن به محتوای اصلی

موضوعات فراخوان مقاله

مبانی و چالش‌های دینی و معنوی در مواجهه با مصائب و بلایا
ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در مواجهه با مصائب و بلایا
نقش دانشمندان و نخبگان مسلمان در مواجهه با مصائب و بلایا
نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ تعاون در هنگام ابتلای به مصائب و بلایا
تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی در عصر کرونا برای جوامع اسلامی
جهان پساکرونا و سناریوهای جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جهان اسلام
چالش‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب در مواجهه با کرونا
مبانی و چالش‌های دینی و معنوی در مواجهه با مصائب و بلایا
ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در مواجهه با مصائب و بلایا
نقش دانشمندان و نخبگان مسلمان در مواجهه با مصائب و بلایا

سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

موضوعات مربوط به فراخوان سی‌وچهارمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

 

«همکاری‌های اسلامی در مواجهه با مصائب و بلایا»

 

تبیین حکمت وجودی مصایب و بلایا در جهان‌بینی اسلامی و تطبیق آن بر شرائط فعلی؛ آموزه‌ها و معارف اسلامی در چگونگی رویارویی با کرونا؛ بررسی مبانی کاربردی اخلاق اسلامی در مواجهه با کرونا با تأکید بر وحدت اسلامی؛ ارائه الگوهای موفق در برگزاری عبادات جمعی در زمان بیماری‌های فرا‌گیر مطابق نظرات فقهی مذاهب اسلامی؛ فرصت‌ها و چالش‌های دین و معنویت در شرایط بیماری‌های جهان‌گیر؛ نقد و بررسی نحوه برگزاری حج در سال گذشته و پیشنهاد روش‌های جایگزین برای شرائط مشابه؛ مقایسه رفتارهای متفاوت جوامع اسلامی در برگزاری مناسک، ادعیه، زیارات، نماز جمعه و جماعت، مراسم و آیین‌های مذهبی در دوران کرونا؛ توصیه‌های دینی در مورد سبک زندگی دینی با توجه به توقف یا تقلیل اعمال عبادی در مناسک، ادعیه، زیارات و مراسم مذهبی در دوران کرونا

بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و راهکارهای سیاسی، اقتصادی و علمی جهان اسلام در مواجهه با کرونا؛ نقش سازمان‌های اسلامی در راهبَری، تقویت مواسات، کمک‌های مؤمنانه و توسعۀ همکارهای مشترک میان کشورهای مسلمان برای مقابله با کرونا؛ همگرایی و واگرایی کشورهای اسلامی در قِبال فرصت‌ها و تهدیدهای پیشِ روی ملل مسلمان در شرایط کرونایی؛ تبیین جایگاه همکاری‌های علمی مشترک در توسعه ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام برای مواجهه با کرونا؛

اهمیت جایگاه علما و نخبگان مسلمان در تبیینِ ظرفیت‌‌های معنوی و افزایش سطح آگاهی عمومی و اقناع مسلمانان به در پیش گرفتن رفتارهای مناسب در شرایط کرونایی؛ تبیین نقش علما و نخبگان عالم اسلامی در پاسخ‌دهی به شبهات، هدایت مسلمانان و تقویت پایبندی آنها به مناسک دینی در شرایط کرونایی و پسا کرونایی؛ نقش‌آفرینی علما و نخبگان مسلمان در فضای مجازی جهت مقابله با چالش‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های پیش آمده در شرایط کرونایی؛ تبیین فرصت‌های پیش‌رو در جهان اسلام برای وحدت اسلامی در شرائط بیماری‌های جهان‌گیر؛ مقایسه رفتارهای سنتی علمای دینی با روشهای جدید موعظه و خطابه در شرائط کرونایی و بررسی استقبال مردم؛

ظرفیت‌سنجیِ رسانه‌های اسلامی در توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و برآورد نیازهای جوامع اسلامی در شرایط کرونایی؛ رفتارشناسی و تبیین سبک همآوردی رسانه های اسلامی با رسانه‌های غربی در چگونگی بازتاب مسایل مرتبط با اپیدمی کرونا؛ نقش رسانه های اسلامی در ارتقای سطح سوادِ سلامت جسمانی، معنوی، روانی و سواد رسانه‌ای و ترویج فرهنگ همیاری در شرایط کرونایی؛ تبیین اهمیت پایبندی رسانه‌ها و فضای مجازی به اخلاق اسلامی در جهت ایجاد «گفتمان دینی» متناسب با افکار عمومی جوامع مسلمان در شرایط کرونایی؛ راه های نفوذ دشمنان اسلام در شرائط کرونا برای ایجاد اختلاف و درگیری در سرزمین‌های اسلامی و نحوه مقابله رسانه‌ای با آن

اثرات آموزش مجازی در مقاطع مختلف در آموزش و یادگیری و مدیریت آموزشی؛ تأثیرات پدیده کرونا در تحولات حکمرانی در عصر فضای مجازی؛ تحول در روابط و تعاملات میان جوامع اسلامی در عصر فضای مجازی در شرایط کرونایی؛ فرصت ها و چالش های تحول و تبدیل «خانه» به محل «کار» یا «تفریح» در شرایط کرونایی؛ مشکلات اقتصادی پیش‌آمده در شرائط کرونا و نحوه مقابله با آنها در دول اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی تضعیف فعالیت‌های فرهنگی جوامع اسلامی در شرائط کرونا و ابتکارهای جایگزینی آن در کشورهای اسلامی؛ تضعیف ارتباطات جهان اسلام در حوزه زیارت، آموزش، گردشگری، ورزش، اقتصاد، اجتماع، سیاست و ... در شرائط کرونایی و ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های فضای مجازی جایگزین؛ تأثیرات روانشناختی و جامعه‌شناختی موقعیت‌های کنونی بر جوامع اسلام در استفاده از فضای مجازی برای جایگزینی فعالیت‌های روزمره و مستمر پیشین و نحوه مواجهه با آن؛ ارزیابی استفاده از ابزارهای مجازی برای صله رحم و ایجاد ارتباطات دوستی و اخوت اسلامی در عصر کرونا؛

چشم‌انداز ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان و کشورهای مسلمان در دوران پسا کرونایی؛ نقش مبتکرانۀ جهان اسلام در مقابله با پدیدۀ «اسلام‌هراسی» و «اسلام‌ستیزی» غربی‌ها در دوران پساکرونایی؛ تبیین سبک زندگی مؤمنانه در جوامع غربی و توسعه اسلام‌گرایی، خداباوری و اخلاق‌گرایی در دوران پساکرونایی؛ راهبردهای علما و نخبگان مسلمان برای تغییر فرهنگ مراودات، تعاملات اجتماعی و سیطرۀ فضای سایبری و دیجیتالی در جهان پساکرونایی؛ تبیین جایگاه حیاتی کاربست فناوری و تکنولوژی در جوامع اسلامی در جهان پساکرونایی؛ آیندۀ یادگیری، آموزش و مدیریت آموزشی و تبیین ضعف ها و قوت های آموزش مجازی در جهان پساکرونایی؛ چشم‌اندازهای نظام سلامت جوامع اسلامی و اهمیت پرونده سلامت اقلیمی در دوران پساکرونایی ؛ راهبردها و راهکارهای نوآورانۀ دول اسلامی برای حمایت از اقلیت‌های مسلمان ساکن در جوامع غربی در جهان پساکرونا؛ آیندۀ نظام‌ها و ساختارهای سیاسی استبدادی در جهان اسلام در دوران پساکرونایی؛ راهکارهای نظام سلطه (امریکا و اسرائیل) در شرائط کرونایی برای مقابله با مقاومت اسلامی در دوران پساکرونا؛

تبیین آثار افول قدرتهای استکباری و نظامهای سلطه و سوء مدیریت آنها در شرایط کرونایی؛ روایات مستند از نحوه مواجهه کشورهای اسلامی و غربی با پدیده کرونا و بیان تمایزات آنها با یکدیگر؛ درسها و عبرتهای تجارب زیسته کشورهای غربی در مواجهه با کرونا و اهمیت کاربست بایدها و نبایدهای آن در شرایط کرونایی؛ مشکلات اقتصادی پیش‌آمده در شرایط کرونا و نحوه مقابله با آنها در دول غربی؛ تضعیف فعالیت های فرهنگی در جوامع غربی در شرایط کرونا و ابتکارهای جایگزینی آن در کشورهای اسلامی؛ ارزیابی نظام های مبتنی بر لیبرال دموکراسی فردگرایانه در تقابل با مردم سالاری دینی در جهان پساکرونا؛ تأثیرات پدیده کرونا در تحولات حکمرانی در کشورهای غربی؛‌چالش های فرهنگی موجود در کشورهای غربی (مانند فروپاشی بنیان خانواده، گسترش فساد و اعتیاد به الکل و مواد مخدر) در مواجهه با پدیده کرونا؛افول الگوی لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری در هندسه جدید جهانی در شرائط کرونایی؛ تأثیر افول آمریکا در شرائط کرونایی بر اتحاد کشورهای اسلامی ؛ امکان‌سنجی حضور گسترده‌تر فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی در جوامع غربی در شرایط پسا کرونا؛ ‌چالش‌های امنیتی و اقتصادی بین‌الملل در جهان با افول قدرت آمریکا در شرایط کنونی؛ نقش محور مقاومت در تسریع افول هژمونی آمریکا در جهان پسا کرونا؛
رژیم صهیونیستی به عنوان بلا و مصیبت اصلی جهان اسلام و راه‌های مقابله با تهدیدهای آن؛