رفتن به محتوای اصلی

موضوعات فراخوان مقاله

مبانی و چالش‌های دینی و معنوی در مواجهه با مصائب و بلایا
ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در مواجهه با مصائب و بلایا
نقش دانشمندان و نخبگان مسلمان در مواجهه با مصائب و بلایا
نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ تعاون در هنگام ابتلای به مصائب و بلایا
تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی در عصر کرونا برای جوامع اسلامی
جهان پساکرونا و سناریوهای جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جهان اسلام
چالش‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب در مواجهه با کرونا
مبانی و چالش‌های دینی و معنوی در مواجهه با مصائب و بلایا
ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در مواجهه با مصائب و بلایا
نقش دانشمندان و نخبگان مسلمان در مواجهه با مصائب و بلایا

سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

"جعفری" در سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی: جریان‌های تفرقه‌آمیز به دنبال برجسته‌سازی تناقض میان علم و دین هستند

سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

به گزارش ستاد خبری سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی، معصومه جعفری، در وبینار «بانوان تقریبی» با موضوع همکاری‌های اسلامی در مواجهه با بلایا و مصائب در سی .چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی، طی سخنانی اظهار کرد: موضوعی که الان کل دنیا و جوامع اسلامی را در بر گرفته تهدیدها و فرصت‌هایی است که فضای مجازی در عصر کرونا برای جوامع اسلامی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه پیامبر(ص) و اصحاب ایشان همواره از تهدیدها فرصت می‌ساختند، افزود: همه اهل بیت(ع) از هر فرصتی برای تبلیغ معارف اسلام استفاده کردند بنابراین ما نیز می‌توانیم در ایام کرونا که با گسترش فضای مجازی فرصت‌های آموزشی زیادی پیش آمده و جوامع اسلامی توجهی به آن نداشته اند برای تبلیغ اسلام و معارف آن استفاده کنیم.
مدیر حوزه خواهران از پاکستان با اشاره به اهمیت و ضرورت ارتقاء سواد رسانه ای و ارتباط جوامع اسلامی، گفت: هوشمندی در فضای مجازی باعث تبدیل شدن تهدیدهای کرونا به فرصتی برای جوامع اسلامی است تا دانشمندان و علمای مسلمان با ارتقای سواد فضای مجازی نهایت بهره را از این فرصت ببرند.
وی با بیان اینکه جریان‌های ضددینی و تفرقه آمیز از سوی دشمنان به شیوه خاصی طراحی شده و سعی می‌کنند دوگانگی و تناقض علم و دین را در کرونا برجسته کنند، ابراز کرد: استفاده کثیر از فضای مجازی اگر به صورت بصیرت افزا باشد، می‌تواند نمونه مؤثری در آگاهی بخشی مسلمانان نسبت به تبار شناسی جریان های سیاسی در فضای مجازی باشد.
خانم جعفری گفت: استفاده از فضای مجازی می تواند موجب تألیف قلوب و اتحاد جهان اسلام و فرصت مناسبی برای به اشتراک گذاری تجربه های علمی تربیتی و دینی در جهان اسلام باشد و موجب تسهیل در انجام ارتباطات فردی و جمعی در حوزه های اجتماعی شود.
وی با بیان اینکه نباید در مواجهه با ابرازهای نوین ارتباطی موضع تدافعی داشته باشیم، افزود: ما باید خود را مجهز به این ابزار کنیم. با قاعده مندی و نظارت مؤثر علما و نخبگان فرهنگی از این فضا مانند فضای حقیقی محافظت کنیم و به جای فرار و حذف صورت مسأله باید به دنبال شناخت و استفاده از فضای مجازی در راستای مقاصد اسلامی بود.